DBU og DBU Bredde har besluttet at aflyse alle fodboldaktiviteter i Danmark i perioden frem til og med mandag den 13. april. 

Scenarier vedrørende turneringen i DBU København samt fællesrækker

(25.03.2020)

DBU København har udsat alle kampe frem til d. 13. april (2. Påskedag), og vi er i gang med at flytte sidste spillerunde til 12. Juli, for at give os flere datoer til afvikling af kampene.

Dette medfører med 100% sikkerhed nogen gnidninger, men det forsøger vi løbende at dæmme op for. Så lige nu genplaceres de berørte kampe inden for den ramme der hedder 14. april - 12. juli.

Økonomi
Vi kommer til at kigge på økonomien, afhængigt af hvordan turneringsbilledet ender med at se ud.

Hvis vi for eksempel spiller med en reduceret turnering, vil klubberne blive kompenseret på holdtilmeldingsgebyret, der er betalt. Der vil ikke blive rykket for de udsendte opkrævninger, så længe der er uvished på turneringsområdet.


Fællesrækker
For vores fællesrækker med DBU SJ. ser det lidt anderledes ud – der kører vi efter denne plan:

Såfremt lockdown slutter senest 13. april.

 • Alt gennemføres. Runder der ikke er blevet afviklet, rykkes til senere på sæsonen.
 • Sidste runde 27.-28. juni (pt.)

 

Såfremt lockdown slutter senest 3. maj.

 • Alt gennemføres. Runder der ikke er blevet afviklet, rykkes til senere på sæsonen.
 • Sidste runde 27.-28. juni (pt.)

 

Såfremt lockdown slutter senest 18. maj.

 • Rækkerne gennemføres som enkeltturneringer og så vidt muligt med 6 holds puljer.
 • Sidste spillerunde 27.-28. juni (pt.)

 

Såfremt lockdown slutter 24. maj eller senere.

 • Alt aflyses.

Spørgsmål kan rettes til turnering@dbukoebenhavn.dk.

 

Meddelelse til klubberne i DBU København

(24.03.2020)

Med baggrund i Statsministerens og Sundhedsmyndighedernes forlængelse af COVID-19 (Corona-virusset) forlænges nedlukningen af fodboldaktiviteter til 2. Påskedag/13. april 2020.

”Den nye periode med nedlukning til og med 2. påskedag, indeholder 476 programsatte turneringskampe. Disse kampe vi vil udsætte og programfastsætte til senere datoer i turneringsåret. For nuværende skal klubberne ikke gøre noget, men kan blive bedt om dette på et senere tidspunkt", siger Michael Nyegaard, teamleder for turningsafdelingen i DBU København.

DBU København vil dog allerede nu forlænge de respektive turneringer med yderligere datoer i juni. Dette indbefatter at afviklingen af turneringerne ikke bliver så sammenpresset. Såfremt der åbnes op igen, vil der være mulighed for at flytte disse kampe til afvikling på tidligere tidspunkter.

"Alene i april måned har vi mere end 2100 kampe til afvikling i Hovedstadsområdet, lidt over halvdelen af disse er børnekampe, så der er mange kampe, der skal jongleres på plads, så de er klar, når vi igen for lov til at komme ud og spille fodbold”, siger Michael Nyegaard.

Har I spørgsmål til ovenstående bedes disse rettes til turnering@dbukoebenhavn.dk

 

Status og DIF´s anbefalinger - 19.03.20

FAQ Covid-19 DBU København

Hvad er konsekvenserne for breddefodbolden lige nu?+

Alle DBU Københavns fodboldkampe, stævner, kurser, seminarer, klubbesøg, træningskampe og andre arrangementer aflyses fra og med torsdag den 12. marts 2020 og til og med 13. april 2020.

 

Hvad sker der med 11-mands turneringskampe?+

Alle planlagte turneringskampe i nedlukningsperioden udsættes. DBU København sørger for at afbestille dommere. Alle udsatte kampe skal afvikles på et nyt tidspunkt. Se tekst til venstre på skærmen. 

Hvad sker der med de nye eFodboldstævnekampe?+

Alle planlagte kampe i DBU Breddes e-fodbold-turnering udsættes i nedlukningsperioden, da man skal møde fysisk i klubhusene.

 

Skal jeg betale den udsendte faktura for holdtilmelding forår 2020?+

DBU København har udsendt fakturaer med bl.a. holdgebyrer for foråret 2020.

Da vi på nuværende tidspunkt ikke ved, om turneringen afvikles helt eller delvist, vil der ikke blive rykket for betaling.

 Alle øvrige poster på fakturaen skal betales.

Klubber, der allerede har betalt deres fakturaer, vil blive krediteret holdgebyrer helt, delvist eller slet ikke – alt efter om turneringen gennemføres.

 

Skal vi selv afbestille dommere?+

Nej. DBU København afbestiller dommere til alle kampe i nedlukningsperioden, hvis holdet er tilmeldt eller kampen arrangeret via KlubOffice.

Må vi stadig gå til træning i klubben?+

DBU København henstiller alle klubber til at indstille al aktivitet - både indendørs og udendørs.
Bliv inden døre og vær med til at smitten ikke bredder sig, følg myndighedernes anbefalinger. 

Vi er fuldt ud klar over, at disse tiltag vil påvirke fodbolden og mange fodboldklubber negativt, men vi har den klare opfattelse, at vores samfundsmæssige ansvar som organisationer og foreninger og vores fælles interesse i at beskytte de danske borgere og hjælpe myndighederne vægter højest i denne helt ekstraordinære situation.

Hvorfor er udendørs aktiviteter også aflyst/udsat?+

Regeringens anbefalinger i denne omgang relaterer sig først og fremmest til indendørs aktiviteter. Vi har dog den holdning, at alle fodboldaktiviteter, både indendørs og udendørs, bør aflyses. For selv om de fleste fodboldaktiviteter foregår under åben himmel, så vil medlemmer, frivillige, dommere, forældre m.fl. stadig færdes og være tæt sammen i klublokaler, omklædningsrum m.v., og det vil ikke være hensigtsmæssigt i den nuværende situation.

Kan vi komme i kontakt med DBU Københavns personale?+

Personalet arbejder hjemme og kan træffes indenfor den almindelige åbningstid på telefon og via mail. Men kontoret er lukket for fysisk henvendelse.

Hvad sker der med DBU Skolepokalens slutspil og finale?+

I første omgang udsættes kvartfinalekampene i DBU Skolepokalen til efter nedlukningsperioden. Finalen forsøges rykket til afvikling i maj måned.

Jeg er tilmeldt et kursus/seminar via DBU København, skal jeg møde op?+

Alle kurser, seminarer og lignende er aflyst indtil den 13. april. Eventuelt vil arrangementerne blive flyttet til et senere tidspunkt. De tilmeldte deltagere vil blive kontaktet af os. Klubber, der har bestilt klubkurser i lukkeperioden, vil blive kontaktet med henblik på aflysning. Ingen DBU-instruktører leder kurser i perioden.

Hvad sker der med mit kampprogram? (dommer)+

Du vil blive pillet af ALLE allerede påsatte kampe frem til og med den 13. april. Det gælder både indendørs og udendørs kampe. Vejledninger og udviklinger vil ligeledes blive fjernet fra dit kampprogram i nedlukningsperioden.

Du vil ikke blive påsat nye kampe i perioden. Vi vil i ugen op til den 13. april vurdere om der kan påsættes kampe efter denne dato.

Kort sagt – dit kampprogram bliver fuldstændig tomt frem til og med den 13. april 2020.

Corona-virus – information i forbindelse med idrætsrejseforsikringen+

 

 • Idrættens rejseforsikring dækker afbestilling såfremt en event/sports begivenhed aflyses
 • Idrættens rejseforsikring dækker afbestilling hvis det på udenrigsministeriets hjemmeside frarådes at rejse til området
 • Idrættens rejseforsikring dækker ufrivilligt ophold, hvis man er rejst ud, og man pludselig kommer i karantæne
 • Afbestillingsforsikringen dækker IKKE afbestilling af selvarrangeret klubaktiviteter (f.eks. træningsophold.), som skal afholdes i et gult markeret land.
 • Spørgsmål til dækning vedr. Corona Virus rettes til Falck på 44 20 26 76.
Hvad sker der med banebookingen?+

Alle tider i faciliteter, der er fordelt af Kultur- og Fritidsforvaltningen, er foreløbig aflyst og bliver afbooket i Foreningsportalen til og med den 13. april 2020.

ADK-systemet er lukket i samme periode. Der vil altså ikke være adgang til selvbetjente faciliteter.

Københavns Kommunes hjemmeside - www.kk.dk - bliver løbende opdateret, og foreninger og aftenskoler bliver informeret gennem nyhedsbrevet, når vi nærmer os den 13. april 2020.

I kan tilmelde jer nyhedsbrevet her

 

Har din klub søgt DIF og DGI's foreningspulje?+

Uddeling af puljens midler er sat i bero. Vi (DGI og DIF) kan desværre ikke genoptage uddeling af puljemidler, før myndighederne lemper tiltagene på foreningsidrættens område.

Af denne grund har vi annulleret alle ansøgninger om støtte til projekter med afslutningsdato på eller før 30. april 2020, herunder jeres ansøgning.

Ansøgningen kommer ikke til sagsbehandling i puljen og vil ikke modtage svar. Den er i stedet genåbnet som en kladde, som foreningen kan tilgå i ansøgningssystemet i Centralt ForeningsRegister (www.medlemstal.dk).

Der vil foreningen også kunne redigere i ansøgningen og evt. genindsende den på et senere tidspunkt.