Om KBU

Om DBU København

Repræsentantskabsmøde

0 anbefalinger

Repræsentantskabsmøde 2014:

DBU Københavns årlige repræsentantskabsmøde finder sted mandag den 27. januar på Hotel Scandic Sydhavnen, Sydhavns Plads 15, 2450 SV.

Årsberetning samt dagsorden til DBU Københavns repræsentantskabsmøde, er fremsendt til klubberne iht. DBU Københavns love.

Aftenen begynder allerede kl. 17.00, her vil DBU orientere om de nye spilleformer, som indføres fra efteråret 2014. Poul Hansen (kendt TV-sportsvært) kommer efterfølgende og fortæller om sit synspunkt på Københavnsk fodbold, og mon ikke også der bliver plads til et par anekdoter fra de mange CL og PL kampe, som Poul har overværet.

Invitationen gælder samtidig middag, der serveres kl. 18.15. Klubbens konto vil blive debitereret kr. 100,- pr. deltager ved spisning.

Ønsker klubbens repræsentant(er) at deltage ved repræsentantskabsmødet skal man af hensyn til det praktiske tilmelde sig via DBU Københavns hjemmeside senest den 19. januar 2014. Du kan tilmelde dig her.

Klubben har iht. DBU Københavns love ret til at lade sig repræsentere af op til to medlemmer.

Klubber i restance har ingen stemmeret på repræsentantskabsmødet.

Dagsorden for repræsentantskabsmødet 2014:                                                                                                                       

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om unionens virksomhed
  3. Aflæggelse af regnskab til godkendelse og forelæggelse af budgetforslag til vedtagelse
  4. Indkomne forslag vedrørende DBU København
  5. Forslag fra DBU Københavns medlemmer, der ønskes videresendt til DBU/FLU
  6. Orientering om forslag, der i øvrigt skal behandles på kommende repræsentantskabsmøde i DBU
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  8. Valg af 1 registreret eller statsautoriseret revisor
  9. Valg af 2 kritiske revisorer
  10. Eventuelt

Ad. dagsordenens pkt. 4

Følger

Ad. dagsordenens pkt. 5

Følger

Ad. dagsordenens pkt. 7

a) Formand                           Henrik Ravnild             Villig til genvalg              

b1) Bestyrelsesmedlem    Morten Høgsdal           Villig til genvalg              

b2) Bestyrelsesmedlem    Yery I. Hansen              Villig til genvalg              

b3) Bestyrelsesmedlem    Bettina Falk                   Afgående

Alle valg til DBU Københavns bestyrelse gælder almindeligvis for 2 år ad gangen og sker ved almindelig stemmeflerhed. Klubber i restance har ingen stemmeret.

Ad. dagsordenens pkt. 8

DBU Københavns bestyrelse indstiller Revisionsfirmaet Rønne Revision, Store Torvegade 12, 3700 Rønne som unionens revisor.

Ad. dagsordenens pkt. 9

DBU Københavns bestyrelse indstiller Kim Madsen (Brønshøj) og Jørgen Andersen (FB) til valg som unionens kritiske revisorer.

NB: Dørene åbnes allerede kl. 17.00. Der vil inden selve generalforsamlingen være mulighed for, at høre mere om DBU’s nye spilleformer. Endvidere kommer Poul Hansen (TV-kommentator) og underholder. Der vil endvidere være middag. Tilmelding nødvendig. Nærmere information følger efter nytår.

DBU København ønsker en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

p.b.v

Jan Kristensen

Administrationschef

Skriv kommentar (Kræver login)

Ingen kommentarer endnu - skriv den første

0 Kommentarer: 
 
Glemt adgangskode?
Indtast dit brugernavn eller email her, så vi din adgangskode til dig.
Brugernavn / E-Mail:
ELLER
 
Lav ny profil uden Facebook