DBU Københavns bestyrelse besluttede på et ekstraordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 19. maj at de seniorrækker, hvor kun den første turneringshalvdel er afviklet i efteråret 2019, genoptages fra medio juni, og færdigspilles helt i august/september måned - hvis myndighederne åbner for turneringsfodbold og forsamlingsforbuddet ændres.

Øvrige seniorrækker suspenderes og gennemføres ikke. I stedet kan klubberne tilmelde hold til ”Sommerbold”, som også tilbydes ungdom og børnehold.

Hvorfor siger bestyrelsen ja?

Torsdag og fredag den 14-15. maj afholdt DBU København's turneringsafdeling rækkemøder med et bredt repræsentativt udsnit af de Københavnske klubber.

Formålet var at få tilkendegivelser omkring sportslig afvikling af turneringen, samt om der var villighed, som klub, til at spille kampe, lidt ind i den sommerferie (juli) som vi kender den i dag.

Her var klubbernes tilbagemelding et klart ja, ud fra to prioriteter:

- Vi vil spille….

og afvikle turneringen ud fra en sportslig retfærdig afvikling.”

Det er vigtigt for bestyrelsen at understrege, at vi har taget denne beslutning, da det var et klart ønske fra et flertal af klubberne. Vi har i dag kontaktet samtlige københavnske klubber i Københavnsserien for herrer, hvor tre klubber ikke var tilhænger af at gennemføre turneringen.

"Vi er her for at spille fodbold, og det er det, vi gør", siger DBU Københavns formand, Jesper Gradert.

Formanden understreger, at der arbejdes med at skabe de bedste rammer og betingelser for klubberne, og at dette også vil indebære midlertidige korrektioner i bøder og gebyrer.

"Det handler ikke om at de klubber, som af den ene eller anden grund ikke kan stille hold grundet ferie el. lign. efterfølgende skal have en række administrative bøder, det ønsker vi ikke" , slutter formanden.

Afvikling:

Vi fortsætter så snart myndighederne tillader dette frem til start juli, og afvikler den resterende del af turneringen fra medio august og slutter primo september. Sæsonstart efterår vil blive medio september måned. Hvis myndighederne ikke giver mulighed for at spille turneringsfodbold fra medio juni måned, så aflyses/fastfrysses alle turneringer.

En detaljeret oversigt udsendes til klubberne hurtigst muligt.

FAQ om DBU Københavns hensigtserklæring

Hvilke turneringer afvikles, hvis myndighederne åbner op for turneringsfodbold?+

1. holdsstrengen fra KS til Serie 5 herre samt serie 1, pulje 3.

Øvrige turneringer starter som udgangspunkt til august. Vi vil dog arbejde på alternative turneringstilbud henover sommeren, hvis myndighederne tillader dette, og de nuværende regler i forhold til forsamlingsforbuddet ændres.

Hvilke konsekvenser vil turneringsfodbold have i forhold til op og nedrykningsscenarier?+

Det kan vi ikke sige endnu, da det spiller sammen med afviklingen af DS og 2. division.

Hvilken konsekvenser vil turneringsfodbold frem til august/september have i forhold til klubskifter?+

Vi er opmærksomme på udfordringen. Lige nu arbejder vi med en hensigtserklæring om at spille fodbold, og der er mange forhold som vi skal have afklaret – herunder regler for klubskifte. 

Afvikles der børnestævner?+

Nej, alle planlagte børnestævner er aflyst, men vi vil forsøge at afholde aktiviteter eller mindre stævner for børn henover sommeren, hvis der bliver mulighed for det.

Hvad sker der, hvis DS starter den ny sæson i august?+

Vi er i dialog med DBU som er ansvarlig for DS.

Hvad med fællesrækker for ungdom?+

Alle fællesrækker er suspenderet. 

Se evt. mere her 

Hvad gør vi i forhold til klubhuse, omklædningsfaciliteter mv. som er lukket ned?+

Hvis myndighederne åbner op for turneringsfodbold har vi også en forhåbning om, at der åbnes op for klubbernes faciliteter.

Hvornår starter turneringerne og hvornår slutter de, hvis der åbnes op for turneringsfodbold?+

Turneringsstart medio juni til den 5. juli. Slutter medio september.

Hvad sker der, hvis man ikke kan stille hold?+

Så taber man 3-0.

Vil klubben få en bøde fordi man ikke stiller op?+

Nej, der arbejdes på midlertidige turneringsregler således at klubberne ikke får bøde.

Hvad sker der hvis forsamlingsforbuddet ikke hæves?+

Så aflyses alle turneringer..

I København er COVID19 mere udbredt end i resten af Danmark. Bekymrer det ikke?+

Turneringerne spilles kun, hvis myndighederne giver tilladelse til turneringsfodbold – ellers aflyses alle turneringer.