Reformtanker i DBU Bredde

I reformforslaget arbejdes der med en ny struktur, hvor breddefodboldens organisationer bliver samlet i tre enheder.

Forslaget går på, at DBU Breddes nationale bestyrelse skal øge breddefodboldens styrke og være en troværdig samarbejdspartner i forhold til DBU, Divisionsforeningen og Kvindedivisionsforeningen samt øvrige interessenter. Understøttet af en direktør foreslås det, at DBU Bredde også skal indgå endnu mere proaktivt i samspillet med samfundet omkring. I reformforslaget arbejdes der med, at de nuværende seks lokalunioner samles til to regionale enheder (DBU Bredde Øst og DBU Bredde Vest), da dette giver mulighed for i fællesskab at udnytte ressourcerne bedre end i dag, og herudover kan de to enheder fungere som et fælles kompas for det lokale arbejde på og uden for banen. Lokalt skal der være stærke enheder, som tager fat i de vidt forskellige udfordringer og ideer, klubberne har, og klubberne skal opleve, at DBU Bredde er endnu mere til rådighed til at støtte dem i deres daglige arbejde. Dette vil ske med udgangspunkt i de ni eksisterende DBU-kontorer.

Et andet formål med at reformere er at styrke det demokratiske fundament i organisationen og skabe adgang for flere i det fodboldpolitiske arbejde, da opgaverne fordeles på flere skuldre.

 

Reformprocessen

Den 21. september 2019 underskrev formændene for bestyrelserne i DBU Bornholm, DBU Fyn, DBU Jylland, DBU København, DBU Lolland-Falster og DBU Sjælland en hensigtserklæring, der skal danne grundlag for udarbejdelsen af et samlet reformforslag for det nationale og regionale niveau.

 

Underskriftsceremoni

Billedet viser de seks lokalunioners formænd, efter de har underskrevet hensigtserklæringen (fra venstre): Bent Clausen (DBU Jylland), Christian Kofoed (DBU København), Bjarne Christensen (DBU Fyn), Jakob Koed (DBU Sjælland), Lars Albæk (DBU Bornholm), Gert Lundgaard (DBU Lolland-Falster).

 

Frem mod delegeret- og repræsentantskabsmøder i 2020 i de seks lokalunioner bliver der arbejdet intenst på at konkretisere initiativerne og udarbejde et samlet reformforslag, som vil blive fremlagt til afstemning for klubberne.