DBU Bredde

DBU Bredde er en fælles forening for DBU’s seks lokalunioner (DBU Jylland, DBU Fyn, DBU Sjælland, DBU København, DBU Lolland-Falster og DBU Bornholm).

DBU Bredde er sat i verden for at fremme samarbejdet mellem lokalunionerne og sikre udvikling af dansk breddefodbold.

Foreningen blev dannet i 1970 under navnet ”Foreningen af Lokalunioner” og optaget som det ene af kun to medlemmer i DBU i 1981 (det andet medlem er Divisionsforeningen). Den 3. marts 2019 skiftede Foreningen af Lokalunioner navn til ”DBU Bredde”.

 

Nationalt samarbejde om breddefodbold

DBU Bredde er en landsdækkende forening med et repræsentantskab og en bestyrelse. Bestyrelsen består af formændene for de seks lokalunioners bestyrelser samt en observatør, som på nuværende tidspunkt er næstformand i DBU Jylland, Ole Ladefoged. Lars Albæk fra DBU Bornholm er formand for DBU Breddes bestyrelse, og Bjarne Christensen fra DBU Fyn fungerer som næstformand.

 

Underskriftsceremoni Billedet viser de seks lokalunioners formænd (fra venstre): Bent Clausen (DBU Jylland), Christian Kofoed (DBU København), Bjarne Christensen (DBU Fyn), Jakob Koed (DBU Sjælland), Lars Albæk (DBU Bornholm), Gert Lundgaard (DBU Lolland-Falster).

 

Bestyrelsens politiske og strategiske arbejde understøttes af administrationerne i de seks lokalunioner. Gennem den fælles forening, DBU Bredde, har DBU's seks lokalunioner altså et omfattende nationalt samarbejde til glæde og gavn for alle medlemsklubber i Danmark. Eksempler på samarbejdsområder er:

 

Lokalunionerne er interesseorganisationer for cirka 1650 medlemsklubber med cirka 330.000 aktive fodboldspillere og cirka 126.000 frivillige. Lokalunionerne har til opgave at understøtte og bidrage til at udvikle breddefodbolden i medlemsklubberne.

 

Reformtanker i DBU Bredde

Idrætsbilledet i Danmark forandrer sig, og DBU Bredde mærker, at udviklingen i samfundet og idrætten stiller større krav til foreningen som breddefodboldorganisation. DBU Bredde ønsker både at være tættere knyttet til klubberne, udnytte udviklingsmuligheder i fællesskab og at være en samlet og handlekraftig aktør i det nationale fodbold- og idrætspolitiske arbejde. Derfor arbejder DBU Bredde med et reformforslag af de politiske og administrative strukturer i de nuværende lokalunioner og i DBU Bredde.

Formålet med at reformere er kort fortalt at få en endnu stærkere organisation til at varetage breddefodboldens interesser. På alle niveauer.

Læs mere om reformtankerne her.