Københavnske piger spiller fodbold

DBU København har et samarbejde med 17 københavnske fodboldklubber, om at få skabt en kultur for at starte pigefodbold op tidligere end vi ser det i dag. Baggrunden for projekt ’Københavnske piger spiller fodbold’ bunder i et stort uforløst potentiale i forhold til at få piger til at spille fodbold i København. Målsætningen er at skabe en ny kultur og mere klubsamarbejder på tværs, som skal føre til rekruttering af flere pigespillere og vidensindsamling på tværs af klubberne.

Projektet løber fra 2018 til udgangen af 2019 og er finansieret af DBU´s Udviklingspulje, DBU Københavns Pige SHIO samt en egenbetaling på 4000,- for de deltagende klubber.

Temasiderne om ’Københavnske piger spiller fodbold’ er tiltænkt som en informationskilde til nysgerrige og/eller interesserede klubber, forældre til piger i målgruppen samt andre foreninger, og skal desuden fungere som en database for de deltagende Københavnske klubber i forhold til trænermaterialer, events og skriftlige materialer.

For oplysning og spørgsmål omkring projektet kontakt DBU Københavns projektleder for pigefodbold Anja Kouly Lethin, E-Mail: anko@dbukoebenhavn.dk, Telefon: 39159206. 
NB! Anja er på barsel indtil 1. marts 2020. Kontakt venligst Christian Theilgaard Glud; chtg@dbukoebenhavn.dk.

 

DBU København satser på flere piger til fodbold. Derfor har vi lavet et samarbejde med 18 klubber, der skal føre til flere piger og en stærkere kultur omkring pigefodbolden i København.

Styregruppe

Yery Ibarra Hansen, DBU Københavns bestyrelse

Linda Sørensen, DBU Københavns bestyrelse

Thomas Jensen, Teamleder turnering, DBU Københavns administration

Projektleder

Anja Kouly Lethin, DBU Københavns administration

Forankring 

DBU Københavns bestyrelse

Deltagende klubbers bestyrelse